co warto wiedzieć o alarmie

Zanim zamówisz system alarmowy…

Założenie systemu alarmowego kosztuje niemało i jest to inwestycja na wiele lat. Poniżej przedstawiam kilka uwag, o których warto pamiętać podejmując decyzje o wyborze systemu alarmowego.
  • Na naszym rynku jest kilkadziesiąt typów centralek alarmowych, z których większa część nadaje się do zastosowania, ale różnica cen jest czasami pięciokrotna. Tam gdzie wystarczy centralka niższej klasy można oczywiście zastosować lepszą, ale co za tym idzie droższą. Po co? Na przykład po to, aby mieć później możliwość rozbudowy, podłączenia do monitoringu itd. Podobnie jest z ilością i typem zainstalowanych czujek – tańsza będzie do granic wytrzymałości wywoływać fałszywe alarmy. Sprzęt nowej generacji – przy tak szybkim postępie techniki – dłużej nam będzie służył. Jedna czujka mniej to oczywiście niższe koszty, ale potencjalny włamywacz ma np. 30 sekund czasu więcej, a co za tym idzie, zdąży ukraść telewizor i uciec.
  • Porównanie różnych ofert jest możliwe tylko wtedy, gdyby były wykonane na podstawie tego samego projektu i przy takim samym poziomie wykonania. Zastosowanie różnych czujek, centralek alarmowych, systemów transmisji jest równoznaczne z nieporównywalnością cenową takich propozycji. Oferta tańsza może oznaczać, że użyto niskiej jakości sprzętu, a montaż będzie wykonany pośpiesznie, niechlujnie i niezgodnie ze sztuką. Od tego zależy skuteczność i trwałość systemu. Jeśli początkowo nie mamy wystarczających środków na montaż dobrego, nowoczesnego systemu może lepiej rozważyć montaż systemu w dwóch etapach, niż pokusić się na system tani, ale gorszy i bez możliwości rozbudowy. Czasami lepiej wydać jednorazowo więcej pieniędzy na lepszy, dobrze wykonany system alarmowy nowej generacji, niż później tracić pieniądze na poprawki lub wymianę całego systemu.
  • Monitoring jest najtańszym i niezwykle skutecznym sposobem zabezpieczenia mienia, powszechnie stosowanym na całym świecie. Polega on na przekazywaniu informacji o zdarzeniu alarmowym do centrum monitorowania. Operator centrum wysyła do obiektu patrol interwencyjny. Przy wyborze sposobu monitorowania warto się zastanowić czy monitorowanie powierzać Agencji Ochrony czy korzystać z usług Centrum Monitorowania Alarmów. CMA jest niezależną instytucją odbierającą sygnały z obiektów i przekazującą je do agencji ochrony lub konserwatora systemu. CMA jest jednostką kontrolującą Agencję Ochrony w zakresie podejmowanych interwencji.
  • Wykonanie systemu alarmowego warto zlecić małej firmie miejscowej, bo mamy łatwiejszy kontakt, serwis. W dużej firmie często nie można znaleźć odpowiedzialnej osoby, która się zajmie nami, szczególnie przy wystąpieniu problemów z systemem alarmowym.
  • Konserwacja to nie sposób na kolejne, łatwe wyłudzenie pieniędzy, lecz stała kontrola systemu przez sprawdzenie czy system alarmowy działa sprawnie, czy nie jest zbyt zakurzony, a przez to ślepy (czujki ruchu), czy działa zasilanie awaryjne itp. Nawet najlepiej zaprojektowany i wykonany system alarmowy, jeśli nie będzie zgodnie z przeznaczeniem użytkowany i konserwowany będzie tylko bezużyteczna atrapą.
  • Warto z firmą monitorującą i konserwującą system pozostawać w stałym kontakcie oraz każdorazowo informować o stanie obiektu, np. o remoncie, po którym konieczne jest sprawdzenie stanu urządzeń (np. malarze mogą zamalować wizjery czujek).
  • O wyborze tego czy innego instalatora na wykonawcę systemu często decyduje sugestywność, a nie rzeczowość przedstawianych przez instalatora argumentów, a przede wszystkim niska cena systemu. W tej dziedzinie niska cena oznacza prawie zawsze niską jakość użytych elementów, a także zmniejszenie skuteczności ochrony. Kierowanie się przy wyborze instalatora oferowaną przez niego niską ceną usługi może okazać się też pułapką innego rodzaju, ponieważ często instalatorzy celowo podają niską cenę za wykonanie systemu w swojej ofercie, aby po wyeliminowaniu konkurencji, w trakcie montażu podnieść ją nawet dwukrotnie.
  • Podawanie kosztu systemu alarmowego przez telefon nie ma żadnego sensu i logiki – jest po prostu nieuczciwe. Często firmy stosują nieuczciwe praktyki starając się zdobyć klienta za wszelką cenę. Przykładem może być propozycja montażu przez agencję ochrony systemu alarmowego „gratis”, w zamian za podpisanie umowy na monitorowanie na kilka lat. Należy mieć świadomość, że nikt nam nic za darmo nie daje! Taki gratisowy system z reguły jest prowizorką, a wszelkie koszty związane z montażem są wliczone w miesięczne opłaty za monitorowanie. Umowa podpisana na kilka lat obliguje nas do płacenia za ochronę niezależnie od naszej sytuacji materialnej, a zerwanie jej jest nieopłacalne ze względu na wysokie kary. Innym przykładem jest przyjazd handlowca z agencji ochrony i od razu namawianie do podpisania umowy, nie pozostawiając klientowi czasu na zastanowienie czy porównanie z inną ofertą.

żródło: http://zbychdom.republika.pl/Info.html